I am willing to fail

Ihmiset pelkäävät epäonnistumista niin paljon etteivät edes yritä. He haluavat saada varmistuksen siitä että lopputulos on heille mieleinen ennen kuin ovat valmiita ottamaan askeleen eteenpäin. He eivät ole valmiita panostamaan ellei luvassa ole jotakin suurta palkkiota. Minun vahvuuteni on siinä että olen valmis epäonnistumaan.

Minulla ei ole koskaan ollut turvaverkkoa. En kasvanut rikkaassa perheessä eikä minulla ole sukua tai kavereita jotka voisivat rientää taloudellisesti auttamaan jos tilanteeni muuttuu hankalaksi. Joitain asioita et voi saavuttaa ilman rahaa, mutta ehkä et tarvitse paljoa aloittaaksesi. Tiedän tyyppejä jotka ovat aloittaneet firmansa myymällä t-paitoja kellareistaan, ja heitä minä katson ylöspäin, paljon enemmän kuin heitä joilla on varaa yrittää uudelleen ja uudelleen, joille epäonnistuminen ei juurikaan tarkoita tai maksa mitään. Jos minä epäonnistuisin, joutuisin kirjaimellisesti aloittamaan uudelleen tyhjästä. Sitä tilannetta en tietenkään toivo, mutta se ei kuitenkaan pelota minua liikaa. On hyvin todennäköistä että ensimmäinen, toinen tai edes kolmas yritys ei kanna tarpeeksi pitkälle ja elämä, ja riskien ottaminen tuntuu vähemmän pelottavalta kun sen pystyy hyväksymään.

En anna muiden ihmisten päättää kuinka elän elämääni tai millaiset riskit ovat hyväksyttäviä. En häpeä unelmoida isosti tai tehdä asioita juuri omalla tavallani. Kieltäydyn määrittelemästä itseäni tarkasti tai ahtautumasta johonkin muottiin. Tiedän että voisin tehdä jotkut asiat helpommin ja pelkistetymmin, mutta tiedätkö mitä, helppous ei ole se ensimmäinen valinta elämässäni. Valintani on pitää kiinni niistä asioista joihin uskon ja omasta tavastani katsoa asioita.

Dress: Roots Inc. LIMITED Jacket: Zara and customized Shoes: H&M

Pelko ei pidättele minua, vaan intohimoni ohjaa minua. En herää aamuisin miettimään mikä voisi mahdollisesti mennä pieleen, minun slmäni tuikkivat kaikelle sille mitä hyvää voi tapahtua. Sinulla saattaa olla unelmia, mutta ennen kuin teet asialle jotakin, unelmasi pysyvät vain unelmina.

Rokrok!
/Eeva
Translation:

People are too scared to fail so they don’t even try. They wanna have that certainty of the outcome before they are willing to take any steps towards. They’re not willing to bet if there’s not a big price promised. My strength is my willingness to fail. I am willing to fail.

I’ve never had a safety net, I didn’t grew up in a rich family, I do not have family or friends who could help me financially if my situation gets tough and that is the truth.
Some things you can’t achieve without any money, but maybe you don’t need a lot to get started with. Oh hell, I know people who have started their companies by selling t-shirts srtaight from their basements! That is what I look up to, more so than those who can afford to try over and over again and failure doesn’t even mean or cost a thing. If I were to fail I would literally have to start building again from scratch. That is not a situation I wish for but it doesn’t scare me too much. It is usual that the first, second or even the third try doesn’t take you far enough and life, and taking risks, becomes less scary when you accept that.

I don’t let other people to decide how I should live my life or what are acceptable risks to take. I am not ashamed to dream big and doing things my way. I refuse to label myself and fit into a mold. I know there are things I could do more easily and more plain, but you know what, easy is not my first choice in life. My choice is to hold on to things I believe in and how I see things.

Fear is not holding me back, I’m driven by my passion. I don’t wake up in the morning thinking all of the bad things that could possibly happen, my eyes sparkle for all the things that can happen. You may have dreams but before you take action that’s all they’ll ever be, dreams.
Rokrok!
/Eeva

Mainokset

IG -Do it your way

Olen pyörinyt Instagramin ihmeellisessä maailmassa kaksi vuotta ja olen hyvin aktiivinen Instagramin käyttäjä nykyään. Seuraan paljon persoonallisia pukeutujia, tykkään tukea tyyppejä joilla on hyvän fiiliksen postauksia, seuraan mitä katumuodin parissa tapahtuu ihmisten ja vaatemerkkien keskuudessa -varsinkin pienempien vaatemerkkien mallistoja, viestintää ja etenemistä. Lisäksi etsin nykyään lahjakkaita valokuvaajia, joiden työstä haen inspiraatiota ja kasvatan nälkääni valokuvausta kohtaan. Tämä kaikki heijastuu myös omiin julkaisuihini. Saan vaikutteita niin monista eri taiteenmuodoista, etten koskaan tule olemaan se jonka syöte täyttyisi päivästä toiseen samankaltaisilla kuvilla. Olen luova ja moniulotteinen ihminen, ja myöskin impulsiivinen, mikä tarkoittaa että postaan kuvia fiiliksen ja hetken mielijohteen mukaan. Tämä tarkoittaa välillä sitä että minuun ei ole kaikista helpoin samaistua. Kuitenkin ne jotka monialaisuuttani ymmärtävät, näkevät paremmin visioni ja kokonaiskuvan jota luon.

Yritykseni Instagramin suhteen ole joutunut opettelemaan pitkäjänteisyyttä. Olen opetellut toistamaan. Imago jota olen brändilleni rakentanut on alusta asti ollut minulle selvä. Raamien asettaminen ja niiden sisällä pysyminen ei ole kuitenkana ollut helpointa. Kuitenkin se, että yritykseni valmistaa ja myy vaatteita eri genreistä, grungesta blackfashioniin, antaa minulle jonkin verran vapauksia. Sen annan myös näkyä, sillä se on se joka yritykseni lopulta erottaa monista muista pienemmistä vaatealan yrityksistä ja yrittäjistä.

Teen työtä somessa omalla tavallani. Aidosti, asenteella, ja aina niissä puitteissa joita minulla on. Saatan joskus harmitella sitä kuinka minulta puuttuu välineitä, aikaa, rahaa tai auttavia käsipareja, olenhan minäkin vain ihminen. Yksi ihminen ja yksityisyrittäjä. Mutta en enna sen koskaan vaikuttaa tekemiseeni negatiivisesti, vaan teen kompromisseja ja käytän luovuuttani. Haastan itseäni onnistumaan omalla tavallani ja omilla resursseillani. Haluan myös omalla työlläni haastaa ihmisiä näkemään mahdollisuuksia hankalissakin tilanteissa. Haluan näyttää että asioita voi ihan oikeasti tehdä eri tavalla kuin muut -eikä se tee sinusta millään tavalla huonompaa ihmistä.

Yritän olla vertaamatta yritystäni mihinkään ja pitää katseen siinä omassa tontissa ensisijaisesti. On hyvä yrittää pysyä kartalla ja koettaa myös oppia muilta, mutta omaan visioon ja tekemiseen on pystyttävä luottamaan, ja tehdä asiat niin kuin itsestä luontevalta tuntuu. Väkinäisyyden ja teennäisyyden aistii – jopa kuvista.

Olen kiitollinen siitä että jotkut tuttuni ovat jeesannut omilla hienoilla asukuvillaan. Nämä ihmiset uskovat minuun ja Rootsiin ja ovat niitä jotka pystyvät näkemään visioni, ja myös auttaneet minua näyttämään sitä muulle maailmalle. Vaikka tänä päivänä olenkin jo tottunut toimimaan yritykseni keulahahmona, oli se aluksi aivan suunnattoman vaikeaa. En edes löydä sanoja kuvaamaan kuinka vaikealta ja haastavalta se tuntui. Se oli kuitenkin luonnollinen vaihtoehto niin resurssien takia kuin myös sen, että tiesin tasan tarkkaan kuinka tekemiäni vaatteita tulisi käyttää tai esitellä. Itsensä kuvaaminen oli kuitenkin yksi pelottavimmista asioista joita olin joutunut tekemään ja tästä kerron joskus myöhemmin lisää. Pidemmittä puheitta, hommia jatketaan itselle toimivalla tavalla ja toivoen että tutut haluavat olla mukana matkassa jatkossakin!

Translation:
I have been using Instagram for two years now and I am a very active IG user nowadays. I mostly follow many users with personal style, I like to support people who send out lots of good vibes, I keep track on what’s happening among people who wear street fashion and I follow many smaller clothing brands -the collections, social media communication and the progression of the street fashion industry. In addition, nowadays I’m also always looking for for talented photographers whose work I seek for inspiration and increase my own hunger towards photography. All of this reflects to my own feed. There’s such a wide variation of art forms of where I get my inspiration from. I’ll never going to be the one who’s feed fills up with similar images day by day. I am a creative and multi-dimensional human being, and also impulsive, which means that I post pictures based on my mood. This also means that I’m not always the easiest person to identify with. However, those who understand me, they see my vision and the overall image I’m creating.

In terms of my company’s IG account I’ve had to learn consistency. I have learned to repeat myself. The image which I’m building for my company has been very clear to me since the beginning. Setting the frames and staying inside them hasn’t been too easy. However, the fact that my company produces and sells clothing from varius genres, from grunge to blackfashion, has allowed me some freedom. And that is one of the things that really seperates my company from many other smaller clothing companies.

In social media, I do things my own way. Being real, with an attitude, and always in the conditions which I have at the moment. I may feel a bit heavy sometimes, when I don’t have all the right tools, enough money, enough time, or a pair of helping hands, simply ’cos I’m only a human. One human being and a self-employed entrepreneur. But I never let it affect my work negatively, I make compromises and use my creativity. I challenge myself to succeed in my own way and with the resources I have. And with my work, I wanna challenge people to see opportunities even in very difficult situations. I wanna show that you actually Can do things differently -and that it doesn’t make you any less of a person.

I try not to compare my business to anything else and keep my eyes on my own doing. It’s good to try to stay on the map and also try to learn from others, but you have to be able to trust your own vision and how you do things. Do things the way what feels natural to you. You can sense if something is forced or artificial -even trough images.

I am grateful that some people I know have helped me out with their great outfit pictures. These people believe in me and Roots and are the ones who have been able to see my vision and also helped me to show it to the rest of the world. Altough to this day I have get used to being the frontman of my company at first it was immensily difficult. I can’t even find the words to describe how difficult and challenging it was for me. However, it was a natural choice  when I thought about my recources as well as the fact that I knew exactly how I wanna present my clothing line. Having to photograph myself was one of the scariest things I had to do and more about that I will tell you guys later. Without further ado, I’ll keep working on social media in a way that feels natural  and effective to me and hoping that the people I know wish to be involved also in the future!

Rokrok!
/Eeva

Roots Inc. Clothes and custom on Instagram, @rootsinc

Rather than beauty, show me character

Siinä ei ole mitään pahaa että haluaa näyttää hyvältä. Oh hell, vuosi on 2015 ja tuntuu että kaikki osaa näyttää hyvältä nykyään!
Mutta oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mikä on se asia jolla itse haluaisit mieluiten viehättää muita? Millä piirteillä toivoisit erottuvasi? Mitä toivoisit että muut mainitsisivat sinusta puhuttaessa?

Minulle se ei ole koskaan ollut kauneus. Paljon mieluummin olen innostava, cool, kiinnostava tai vaikka rohkea tyyppi. Ei haittaa olla jollain tapaa näyttävä, mutta ennen kauneutta, ennen mitään muuta, olen kyllä mieluummin jotenkin poikkeava. Minusta on mahtavaa kuulla jos joku on sanonut että olen nasta tyyppi tai että minulla on hyvä tyyli. Tai että olen hyvä kuuntelemaan tai aina postitiivinen. Se lämmittää paljon enemmän kuin kehut kauneudesta.

Tiedän että pukeutumiseni on asia joka huomataan, olen tiennyt sen aina. Moni ei ehkä heti ymmärrä sitä, että kyse on niin paljon itsevarmuudesta. Siitä kuinka olet ja elät itsesi kanssa. Vaatteet ovat vain osa sitä habitusta, mutta se voi olla suurikin osa.
Mielestäni hyvältä voi näyttää ilman että tuo kaiken esille, voit olla kaunis paljastamatta liikaa. Voit tietenkin korostaa ulkoisia hyviä puoliasi myös, mutta aseta itsellesi jotkut rajat. Voit olla viehättävä ja tyylikäs monella eri tapaa. Voit olla seksikäs olemalla ihan vain oma itsesi, jopa verkkareissa ja liian isossa paidassa. Itsevarmuus, rentous ja vaivattomuus näyttää hyvältä. Täydellisyys ja loppuun asti huoliteltu olemus ei kiehdo ainakaan minua, vaan pikemminkin jokin rosoisuus, jokin erikoinen piirre, ja se että ihminen on sinut itsensä kanssa. Se näkyy kilometrien päähän ja se on asia joka huomataan -positiivisessa valossa.

Mitä sinä haluaisit olemuksellasi ja tekemisilläsi viestittää? Sitä että olet kaunis vai että olet mukava? Sitä että meikkisi ovat aina tip top vai että kanssasi on aina hauskaa? Että olet seksikäs vai fiksu? Voit olla montaa asiaa eikä yksi sulje toista automaattisesti pois. Mutta oletko mieluummin ulkoisesti kaunis vai myös sisäisesti?
Toivoisin yksinkertaisesti että ihmiset priorisoisivat enemmän itsensä kehittämistä ja oman empaattisuuden, ymmärryksen ja vahvuuden löytämistä kuin uutta lauantai-illan tissitoppia.

Mieluummin kuin kauneutta, näytä minulle luonnetta.

Translation:

There’s nothing bad at wanting to look good. Oh hell, the year is 2015 and it seems everyone knows how to look good nowadays!
But have you ever stopped to think what it actually is that you would like to attract others with? How would you like to stand out? What are the features you wish people would mention when they’re talking about you?

For me, it has never been beauty. I much more prefer to be inspirational, cool, interesting or even the bold one. There’s nothing harm in looking some ways impressive but before beauty, before anything else, I prefer to be somehow deviant. It’s always nice to hear if someone has said I’m a cool person, or that I have great style. Or that I’m a good listener or always so positive. That warms my heart way more than the praise of beauty.

I know my style is something people notice. I’ve always known that. People may not immidiately realize the fact that it’s so much about confidence. About how you are and live with yourself. The clothes are just a part of the vibe, but surely they can play a big part.
I believe that you can look good without displaying it all, you can be beautiful without revealing too much. You can, of course, emphasize your figure or best parts, but do set yourself some kinda boundaries and rules. You can be attractive and stylish in so many different ways. You can be sexy by being just yourself, even in trackpants and an oversized tee shirt. Self-confidence, effortlessness and being easy-going looks good. Perfection and polished look is not so fascinating, at least not for me, but rather roughness, a special feature, and the fact that the person is comfortable with herself/himself. It shows from miles away and is something that will be noticed -in a positive light.

What is the message you’d like to send out with your appearance and actions? Is it that you are beautiful or that you are a nice person? That your make up is always polished and flawless or that you are fun to be around? That you are sexy or smart? You can be many things and one does not exclude other automatically. But would you rather be beautiful on the outside or on the iside too?
I simply wish that people would prioritize self-developent, empathy, understanding and strenght more than finding a new mini top for Saturday night that shows a lot of cleavage.

Rather than beauty, show me character.

Rokrok!
/Eeva

My work, My passion

Olen vaatealan yrittäjä ja valokuvaaja. Tänään haluan kertoa vaatepuoleen liittyvästä visiostani.
Perustin yritykseni lähes kaksi vuotta sitten, mutta mielessäni se oli syntynyt jo yli kymmenen vuotta sitten.
Roots Inc. on katuvaatemerkki ja vaatteiden verkkokauppa. Olen koonnut saman katon alle käsintehtyjä vaatteita, kustomoituja vaatteita ja second handia. Second hand vaatteet ovat kokoelman perusta, jonka ympärille muu rakennetaan. Suunnittelen, teetän osittain ja tuunaan rouheampaa katuvaatetta second handin rinnalle täydentämään visiotani. Visiotani siitä, että eri tyylijaleja ja genreä yhdistämällä saa aikaan tyylikkäitä ja mielenkiintoisia asukokonaisuuksia. Tyylikkyys tarkoittaa minulle coolia, asennetta ja yksityiskohtia. Sitä kuinka kannat itsesi ja vaatteesi, ja uskallat myös erottautua. Myymäni vaatteet ovat lähes poikkeuksetta yksittäiskappaleita, siis oikeasti uniikkeja. Tämä osittain myös siksi että olen pitkään kustomoinut itselleni vaatteita juuri omaan tyyliini sopivaksi, erilaiseksi kuin mitä muiden kaapeista löytyy, ja samaa mahdollisuutta haluan tarjota asiakkailleni. Jotkut vaatteista ovat unisex-mallia, sillä inspiroidun itse miesten katumuodista suurissa määrin. Koen että naisille ja tytöille suunnattu muoti on usein liian tyttömäistä tai kliseistä -tai muuten vain uppoaa massaan.
Inspiroidun nuorekkaasta elämäntyylistä, urbaanista skenestä, ja muokkaan siitä oman näköistäni, Rootsin näköistä. Pyrin herättämään henkiin käytetyn vaatteen tuomalla siihen särmää ja muokkaamalla sen vastaamaan tämän hetken kysyntää; ei sitä kaupallisinta kysyntää, vaan sitä poikkeavaa. En pyri mallistoillani ensisijaisesti miellyttämään valtavirtaa vaan sitä pienempää osaa joka haluaa pukeutua persoonallisesti
-Ja joka ei kaihda second handia, jolle itse annan paljon arvoa kalliiden merkkivaatteiden sijaan.
Translation:

I am an entrepreneur and a photographer. Today I want to tell you about my vision related to my clothing business. I founded my company nearly two years ago but in my head it was born over ten years ago.
Roots Inc. is a street fashion brand and a webstore. I’ve put together handmade clothes, custom clothes and second hand clothes under one roof. Second hand clothes are the basis of the collections, around which the other is build. I design, have parts of the clothes done and custom part of it to complement my vision. The vision that by mixing different genres creates stylish and interesting outfits. Style means cool to me, it means attitude and details. It’s how you carry yourself and your outfits, and how you dare to stand out.
The clothes I sell are almost always unique pieces, truly one-of-a-kind. Partly because I have customized my own clothes for a long time just to suit my personal style, to have something different from what we can find in others closets, and I wanna offer that same opportunity to my customers. Some of the clothes are designed to be unisex fit, as the mens street fashion plays a huge part of where I get my inspiration from. I feel that the fashion directed to women and girls is often too girlish or clishe’ -or just blends too much to the mass. I am inspired by youthful lifestyle, urban scene, and edit that to suit my likings, to suit for Roots Inc. My goal is to bring used garment to life by adding some edges to it to meet the current demand; not necessarily the most commercial demand but the divergent.
I do not seek primarily to please the mainstream with my collections, but the smaller part of who wants to dress up more personally -and who does not shy away from the second hand, which I myself give a lot of value instead of expensive branded clothing.

Rokrok!
/Eeva

LEATHER JACKET: Zara and customized LONG VEST: Roots Inc. Limited JEANS: JC Jeans Company and customized

Nourish yourself

”You are learning to be nourished by the love that you give, not by the validation offered response to your giving.”
-Matt Kahn

Yritä parhaasi mukaan määrittää itseäsi sen mukaan mitä olet, älä liikaa sen mukaan miten muut sinuun reagoivat, miten he sinua kohtelevat, mitä he tekevät vuoksesi tai jättävät tekemättä.
Ole muille hyvä vaikka he eivät aina olisi. Jos joku tekee sinulle jotain hyvää, älä ajattele että ansaitset sen; jos joku kohtelee sinua kaltoin, älä ajattele että et ansaitsisi enempää.
Olet juuri niin hyvä kuin itse sisälläsi uskot. Opettele rakastamaan itseäsi ja olemaan itsesi paras ystävä. Sinun rakkautesi ja huolenpitosi voivat olla suurin voimavarasi itsellesi.

Kaikki eivät tule sinusta pitämään, on turha vaivata päätä miettimällä miksi ja mitä voisit itsessäsi muuttaa, emme yksinkertaisesti voi kaikkia miellyttää emmekä myöskään ole täällä ensisijaisesti muita miellyttämässä. Kysy itseltäsi, miksi antaisit jonkun muun ihmisen määrittää arvosi ja mihin pystyt? Sellaista valtaa ei pidä antaa kenellekään. Ei ystävyydessä, ei rakkaudessa eikä työelämässä.
Muuten kadotat itsesi, jos et kokonaan niin jätät ainakin palasia todellisesta isestäsi jatkuvasti matkan varrelle ja heikkenet.

Tee asioita joita todella tahdot, älä anna epäilijöiden horjuttaa tai estää sinua. Kannusta itsesi uuteen nousuun, uusia haasteita ja saavutuksia kohti. Usko itseesi, sillä sinä voit olla suurin este omalle onnistumisellesi. Ole itsesi suurin fani, äläkä odota että olisi muiden tehtävä vahvistaa sinua -monet ihmiset todellisuudessa heikentävät enemmän kuin vahvistavat jos annat heille sen vallan. Ole oma voimavarasi, ole oma fanisi.

Translation:

Try your best to define yourself by who you are, not according to how others react to you, how they treat you, what others do for you or fail to do. Be good to others even if they always aren’t. If someone does something good for you, don’t think you deserve it; if someone treats you badly, don’t think you don’t deserve more. You are just as good as you believe inside. Learn to love yourself and be yourselfs best friend. Your love and care may be the most powerful recource to yourself.

Everyone is not going t like you. It’s useless to trouble your mind thinking about why and how could you change yourself, we simply can not please everybody and this is not what we’re primarily here for. Ask yourself, why would you let someone else to determine your value and what you can do? Such power should not be given to anyone. Not in friendship, not in love and not in work. Otherwise, you lose yourself, if not completely at least you’ll leave bits and pieces of your actual self constantly along the way and weaken yourself.

Do the things you really want to, do not let the skeptics to undermine or hinder you. Encourage yourself to new heights and towards new challenges and achievements. Believe in yourself because you could also be the biggest obstacle of your own success.Be your biggest fan and do not expect others to lift or confirm you -many people actually weaken you more than lift if you give them that power. Be you own source of power, be your own biggest fan.

Rokrok!
/Eeva

JACKET: Second hand and customized JEANS: BikBok

Stay motivated

Olen jo aiemmin kirjoittanut siitä kuinka sen oman unelman tavoitteleminen ei voi jäädä taka-alalle, jos on niin suuri palo kuin esimerkiksi minulla. Tulen kirjoittamaan tästä vielä monesti. Ajattelin nyt kirjoittaa aiheesta kuinka tsemppaan itseäni päivittäisellä tasolla sen oman unelman kanssa. Tämä on aihe joka minua itseäni koskettaa joka ikinen päivä -tavalla tai toisella. Minua ei tarvitse repiä sängystä ylös aamuisin enkä koskaan epäröi haluanko valitsemallani tiellä jatkaa, se on ehkä se suurin varmuus joka tällä hetkellä voi edes olla. Mutta muilta osin harvoin tiedän mitä kaikkea seuraava päivä tuo tullessaan ja se aiheuttaa ajoittain levottomuutta ja epävarmuutta.

Aloitan lähes jokaisen päivän rauhassa juoden aamukahvit sängyssä ja hahmotellen päivän to do-listaa. Joskus tajuaa että pitää tehdä jotain vähemmän miellyttävää tai jotain mihin ei energia oikein sillä hetkellä riittäisi. Jokainen homma on kuitenkin tehtävä eikä niitä ole kukaan muu tekemässä puolestani. Kuitenkin aina kun ajattelen töitäni, työni eri osa-alueita, innostun siitä mitä olen saavuttanut ja mitä voisin vielä tulla saavuttamaan. Palo on kova ja kunnianhimokin kasvaa matkan edetessä; haluan oppia ja olla parempi, tulla pärjäämään oikeasti työlläni.

Monta kertaa viikossa kuuntelen musiikkia työni ja muunkin lomassa. Joko ompelen, kasaan kirjanpitoa tai käsittelen kuvia, kuuntelen hyväntuulista tai voimaannuttavaa musiikkia. Rokista poppiin, fiiliksen mukaan. Ja laulan mukana. Laulan sieluni kyllyydestä. Tanssin. Toisinaan vaikka tiputanssia ja nauran itselleni. Usein teatraalisesti Queenin tahtiin. Elän niin paljon musiikin mukaan ja musiikille myös, ja tästä saankin aivan äärettömän paljon voimaa. Hyvää musiikkia kuunnellessa huomaa väkisinkin hymyilevänsä, ja itse hymyilystä tulee jo paljon onnellisemmaksi. Silläkin uhalla että tämä kuulostaisi kliseiseltä, se on totta!

Välillä pysähdyn miettimään millaisen matkan olen kulkenut tähän hetkeen. Joskus se tapahtuu vahingossa kun joku tuttu kyselee kuulumisia ja tajuat että sinullahan on valtavasti kerrottavaa. Ymmärrät että vauhti kovenee koko ajan ja vuoden päästä voisit olla vaikka missä pisteessä kun vaan jaksat jatkaa. Ja sinähän jaksat.

Olen lähes poikkeuksetta täynnä inspiraatiota uusiin projekteihin. Niihin yltääkseni, jotta ne voisivat olla mahdollisia, täytyy raivata tietä vielä lisää, näyttää lisää. Vaikka joinain hetkinä ei malttaisi tai jaksaisi tehdä joitain työtehtäviä, tämä mielessä jaksaa.

Palaute. On se sitten ystäväsi, perheenjäsenesi tai tuntematon henkilö. Kun joku sanoo uskovansa suhun, muistat taas uskoa itseesi. Jos et saa palautetta, pyydä sitä. Vaikka rakentaisi omaa maailmaansa oman visionsa mukaan, ei silti kannata elää omassa kuplassa, sillä loppujen lopuksi et voi itse omasta työstäsi maksaa.

Translation:
I have already written about the pursuit of your own dream and how it simply cannot remain in the backround if you have a passion so big, for example, like I do. This is a subject in which I will write many times.
I thought that this time I’ll write about how I boost myself on a daily basis with my own dream. This is a subject that touches me personally every single day more or less. I’m not the person you’d have to tear out of bed in the morning and I never hesitate is this the path I want to contienue on. This is perhaps the biggest certainty I could even have at the moment. But in other respects, I rarely know what the next day is gonna bring along, and it sometimes causes uneasiness and uncertainty.

Almost every day I start the day with sipping my coffee in bed and sketching my to do-list. Sometimes, you realize you need to do something less pleasent or something you don’t quite have the energy for at the moment. However, every task needs to get done and there’s no one else around to do it for me. But whenever I think of my work, all the different areas of my job, I get excited about what I have achieved and what I could still achieve. The passion is huge and the ambition grows as the journey progresses; I want to learn and be be better, to really cope trough my work.

Several times a week I listen to music while working. Either I sew, put together my accounting materials, or edit pictures. I listen to upbeat music or music that is empowering. From rock to pop, based on my mood. And I sing along. I sing so hard. I dance. Sometimes I dance so silly I laugh at myself and other times I’m overly theatrical dancing along with Queen. I live through music so much and that gives me infinitely more power. When listening to great music you’ll inevitably be smiling and the smile itself will make you so much happier. At the risk of it sounds like a cliche, it’s still true!

Sometimes I stop and think about the road I’ve travelled to this point. Sometimes it happens by accident when I’m cathing up with someone and just realize that you’ve got so much to tell. You understand that the pace is increasing all the time and within a year you could possibly be so much further if you just have the strenght to keep going. And you do, you keep going.

I am almost always full of inspiration for new projects. To get there, so that they can even be possible, you need to pave the road even more, show more to the world. Keeping this in mind you you’ll have strength to do those certain tasks that are less fascinating.

Feedback. Whether it comes from a friend, a family member or a stranger. When someone says he/she believes in you, you remember to believe in yourself again. If you’re not getting any feedback, then just ask for it. While building up your world through your own vision, you still don’t want to live in a bubble, because at the end of the day you are not the one who can pay for your work.

Rokrok!
/Eeva

DENIM JACKET: Second hand and customized SHIRT: Second hand TEE: asos LEGGINS: Adidas / Second hand BOOTS: Caterpillar / Junkyard