If you were born without wings, Don’t let anything to prevent them from growing

Ihmiset sanovat että olen onnekas kun saan tehdä mitä haluan. Onnella ja tuurilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa minun tapauksessani. Kortit jotka minulle jaettiin eivät olleet ne parhaat ja olen myös saanut oman osuuteni huonosta onnesta, ja varmasti tulen saamaan vielä lisää. Jos tuuri voisi määrittää sen tulenko onnistumaan olisin lakannut jahtaamasta unelmaani aikoja sitten. Jos menneisyyteni voisi määrittää tulevaisuuteni suunnan en olisi koskaan edes aloittanut. Jos antaisin varallisuuden olla este olisin antanut unelmani kuolla. Jos olisin antanut tuen puutteen pelottaa minua liikaa olisin muuttanut kaikki suunnitelmani.

Olen sen tyyppinen ihminen joka ei anna menneisyyden eikä nykyhetken estää minua tulemasta siksi joksi minun on tarjoitus tulla tai mitä minun on määrä saavuttaa. En ole sellainen joka keksisi tekosyitä yrittämättä jättämiseksi, luon mahdollisuuksia jotta onnistuisin. En se se joka sanoo etten osaa tai pysty, tiedän että pystyn.

Olin yhdeksäntoista kun hankin nämä siivet. Tiesin jo valmiiksi että ne ovat minussa itsessäni. En tarvinnut muita huomaamaan niitä, mutta minun tarvitsi muistuttaa itseäni. Muistuttaa niistä vastoinkäymisistä joista olin selvinnyt, muistuttaa itseäni siitä kuinka vahva todella olen. Tunsin tavallaan että olen siipeni ansainnut pystyessäni kantamaan raskasta taakkaa jo niin pitkään ja onnistunut siitä taakasta huolimatta hymyilemään ja pysymään optimistisena. Ja matkasta jonka tiesin tulevani aloittamaan, matkani kohti yrittäjyyttä, tiesin että minun pitää vahvistaa siipiäni ja tehdä ne minulle enemmän näkyviksi, jotta voisin jonain päivänä todella lentää.

Rokrok ja uskalla lentää ystäväni! / Eeva

 

Translation:

People say I’m lucky because I get to do what I want. Luck has absolutely nothing to do with it in my case. The cards I’ve been given are not the best and I’ve had my share of bad luck too, and surely will some more. If luck could determine will I make it, I would have stopped pursuing my dream already. If my past could determine the direction of my life I would have never started. If I would allow money to be an obstacle, I would have let my dream die. If I would have the lack of support scare me too much I would have changed all of my plans.

I’m just the type of person who doesn’t let the past or even the present to prevent me becoming who I am meant to be and what I’m meant to achieve. I’m not the person who makes excuses not to try, I create opportunities so I could succeed. I’m not the person who says I can’t do it, I know that I can.

When I was nineteen I got these wings. I already knew I had them in me. I didn’t need everybody else to see them, but I needed to remind myself. Remind myself of the obstacles I had overcome, remind myself of how strong I truly am. I felt as if I had deserved those wings for carrying a heavy load for so long and still being able to smile and stay optimistic. And for the journey I knew I was about to start one day, my journey towards entrepreneurship, I knew I had to strenghten my wings and make them more visible to myself, so I could truly fly one day.

Rokrok and dear to fly my friend! / Eeva

 

Mainokset

12 K Instagram followers

12 000  INSTAGRAM SEURAAJAA, MINULLA! VAUTSI! 🙂

Instagramissa yritän jakaa positiivista energiaa, motivoida ja inspiroida. Ajatuksien ja oman tyylini muodossa, myös taiteen eli valokuvauksen ja käsityöni muodossa. Instagram on siitä mahtava että siellä saa kaikki nämä asiat yhdistettyä, ihan omalla tavallaan, kuvat kuitenkin pääpainona. Instagram ei ole minulle huomion ja tykkäyksien hakemista varten, mutta iloitsen silti suuresti jokaisesta tykkäyksestä ja seuraajasta; joku siis antaa arvoa pukeutumiselleni, ajatuksilleni ja myös luonteelleni. Eihän siitä voi pahaa mieltä tulla. Tietenkin toivon myös Rootsille löytäväni yleisöä ja uusia asiakkaita sitä kautta. Mutta henkilökohtaisella tasolla se on pikemminkin maailmankuvani jakamista varten, johon liittyy myös vahvasti tyyli, sillä edustan itseäni, tuntemuksiani ja arvojani joka hetki missä ikinä olenkin.

Processed with VSCOcam with f2 preset

Instagramin hyväksi puoleksi olen myös todennut sen että ihmiset todella ovat siellä myönteisellä asenteella. Tykkäykset, positiiviset kommentit, elämänohjeet, omien ajatusten ja kokemusten jakaminen, tiedon ja vinkkien jakaminen. Instagram ei ole se ensisijainen kanava arvostelulle ja haukkumiselle, (vaikka sitäkin tietysti mahtuu jossain määrin joukkoon), ja toivoisin sen myös pysyvän niin.

Minulla on Instassa käytössä henkilökohtainen tili, yritykseni tili sekä valokuvausta varten omansa.

Minä: @eevarootsinc
Roots Inc.: @rootsinc
Roots Photography: @_rootsphotography_

Käytätkö sinä Instagramia ja jos, niin miksi? 🙂

Rokrok! / EevaTOP: Roots Inc. DENIM VEST: Roots Inc. HOODIE: Second hand LEGGINS: Cubus

High sensivity Part 2

Intuitio on suuri osa erityisherkkyyttäni ja herkässä mielessäni on myös jonkin verran selvännäkijän vikaa. Intuitio on myös ihmistuntemusta. Ihmistuntemus tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti muiden ihmisten tuntemusten aistimista, niiden lukemista ja huomioon ottamista. Toisen ihmisen tunteisiin ja tilanteisiin samaistumista ja empatiaa eri muodoissa. Sitä että huomoin jos jokin asia on jollekin tärkeä enkä vähättele sitä. Sitä että yritän aistia toisen energian ja joko liityn siihen mukaan tai koetan nostaa sitä toiselle tasolle. Sitä että en kuule vain sanoja vaan luen rivien välistä. Sitä kun kuuntelen enkä vain odota omaa suunvuoroani vaan yritän sisäistää toisen sanoman.

Koen joskus hankalaksi juttelun ihmisen kanssa joka ei perustele ajatuksiaan ja mielipiteitään. Perustelut ovat minulle tärkeitä ja tämäkin liittyy osittain erityisherkkyyteeni. Koen perustelut myös luonnolliseksi osaksi mitä tahansa keskustelua.
Jos ihminen vain haluaa jotain tietämättä tai osaamatta sanoa miksi, ei tykkää jostakin asiasta tai ihmisestä osaamatta perustella, on se hämmentävää. Tai sanotaanko, mielestäni perustelut ja se että tiedät miksi olet jotakin mieltä kuuluu lähes jokaiseen mielipiteeseen jonka elämäsi aikana muodostat. En oikeastaan ymmärrä miten jotkut aikuiset ihmiset eivät osaa vastata yksinkertaiseen kysymykseen ”Miksi olet tuota mieltä?”

Processed with VSCOcam with m3 preset

En myöskään neuvo ihmisiä tekemään jotain ilman perusteita. Työpaikoilla näitä tilanteita on tullut vastaan useampi. Jos olen esimerkiksi pitänyt myyntikoulutusta en sano että tervehtikää jokaista asiakasta vaan kerron myös miten tällainen käytös ja päinvastainen käytös voi vaikuttaa yrityksen imagoon, asiakasviihtyvyyteen ja myyntilukuihin niin hetkellisesti kuin pidemmällä tähtäimellä. Koen että on hyvä ymmärtää miten oma käyttäytyminen vaikuttaa asioihin, silloin käyttäytyminen on loogisempaa. Tämä johtuu osaksi myös siitä että olen aina itse miettinyt vuorovaikutusta, tekojen seurauksia ja pyrkinyt katsomaan asioita laajemmassa skaalassa.

Liikutun äärimmäisen herkästi, esimerkiksi musiikista, kuvista, kirjoituksista ja tv-ohjelmista. Tv-ohjelmissa joissa ihmiset kokevat onnistumisen tunteita, heidän itsetuntonsa kasvaa, he löytävät rakkauden tai jollain tapaa eheytyvät, ovat minulle todella tunteikkaita. Toivon ihmisille pohjimmiltani niin paljon hyvää.

Processed with VSCOcam with m3 preset

Rakastan musiikkia. Musiikki on rakkain yksittäinen asia elämässäni. Saan musiikista paljon voimaa ja rakastan tuntemuksia joita musiikki minussa herättää, sitä kuinka pystyn eläytymään ja kokemaan niin vahvasti. Tunnen olevani eniten elossa keikoilla, livemusiikin äärellä, oli kyse sitten trubaduurin keikasta tai massiivisesta konsertista.
En myöskään pidä helposti puheita. Ei siksi että jännittäisin liikaa vaan siksi että koen niin vahvasti eri tunteita, tilanteesta riippuen, arvostusta, kiitollisuutta, ylpeyttä, onnellisuutta.

Elämyshakuisuus on yksi erityisherkkien piirteistä. Elämyksien ei tarvitse olla extremeä, minä nautin elämän pienistä asioista. Musiikin kuuntelun lisäksi minulle ihana elämys on tuoksutella nuotiota, nautiskella hyvästä kahvista, olla sylikkäin mieheni kanssa, ottaa pitkä rauhallinen suihku, koirani ilostuttaminen tai vaikka sisustuksen vaihtaminen.
Erityisherkkyys on elämässäni määrittävä tekijä. Sanoisin myös että hallitseva, mutta koen sen normaaliksi osaksi elämääni ja maailmankatsomustani. Tuntemukseni ja aistini ovat vahvempia kuin monella muulla ja katson maailmaa eri tavalla. Se kuormittaa mutta myös palkitsee. Koen sisäisen maailmani todella rikkaaksi ja moniulotteiseksi enkä koskaan vaihtaisi erityisherkkää piirrettäni pois.

Rokrok! / Eeva

 

Translation:

Intuition is a big part of my high sensitivity and I also sense some clairvoyant sensations in my sensitive mind. Intuition is also knowledge of the human nature. The knowledge of human nature personally means other people’s perception of sensations to me, being aware of others feelings and taking them into consideration. It is identifying with other person’s feelings and situations, and empathy in different forms. It is noticing if something is important to someone and not underestimate it. It’s trying to sense the energy ot the other and either join into it or try to raise it up to another level. It’s listening not only the words but reading between the lines. It’s listening and trying to internalize the message, and not only waiting for my own chance to speak.

I sometimes find it difficult talking to a person who is not able to reason their thoughts or opinions. Reasonig is important to me and this is partly related to my sensitivity. I also feel that reasoning and argument is a part of any discussion. If a person just wants something without knowing or being able to say why, doesn’t like a something or someone without being able to rationalize it, is confusing. Or, let’s say, in my opinion, reasoning and knowing why you think or feel like you do, is relevant in every opinion you’ll make in your lifetime. I don’t really understand how some adults don’t know how to answer a simple question ”Why do you feel/think that way?”

I also don’t advice people to do something without any justification. In workplaces I’ve faceed these situations many times. For example, if I have sales training I will not only say to greet every customer, but also tell you how this behavior and the opposite behavior may affect the company’s image, customer satisfaction and the sales, momentarily and and on the long term. I think it’s good to understand how your own behavior affects things, then the behavior will be more logical. This is partly due to the fact that I have always thought about interaction, consequences of actions and tried to view things in a broader scale.

I get moved very easily, from music, photos, writings and tv shows. Tv shows where people experience feelings of success, their self-esteem grows, they find love or become more whole, are really emotional for me. I basically wish so much good to people, even to strangers. Nor I easily give speeches, not because I’d be too nervous but because I feel so strongly, depending on the situation, appreciation, gratitude, pride, happiness.

I love music. Music is the single most cherished thing in my life. I get a lot of strenght from music and I love the feelings music awakens in me. How I am able to empathize and feel so strongly. I feel most alive in when I hear live music, whether it be a troubadour gig or a massive concert.

Seeking experiences is one of the specific characteristics of a high sensitive person. The experiences don’t have to be extreme, I enjoy the little things in life. Like listening to music, enjoying a campfire, having a cup of good coffee, cuddling with my man, taking a long relaxing shower, making my dog happy and changing my interior. High sensitivity is a determining factor in my life. I would also say a dominant feature but I find it a normal part of my life and  and worldview. My feelings and senses are stronger than many others and I look at the world differently. It loads but also rewards. I feel that my inner world is truly rich and multi-dimensional, and I would never change this feature of myself.

Rokrok! / Eeva

 

 

 

Head over heels / ADIDAS pants

Olen ehdottomasti, korviani myöten, rakastunut nääihin ADIDAS legginseihin. Jos ne eivät olisi hieman läpinäkyvät, haluaisin ehdottomasti käyttää niitä lähes päivittäin monien, monien asujen kanssa. Rakastan yhdistää niiden kanssa muuta streetwearia, mutta tykkään myös käyttää enemmän grunge-tyylisiä asuja ja jopa luoda tyylikkäitä asukokonaisuuksia niiden kanssa. Millä tavoin itse rokkaisit tällaisia legginseja?

Translation:

I am absolutely, head over heels, in love with these ADIDAS leggins. If they weren’t a bit see trough I would most definitely wear them just about every day and with many, many outfits. I love to rock them with other streetwear, but also with more grunge style outfits and EVEN create a chic ensemble with them. How would you rock these?

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Aspire to inspire

Mistä minä oikeastaan bloggaan, kenelle ja miksi ihmeessä?
Minulla on kaksi vahvaa erilaista pääteemaa, joiden päämäärä on yhteinen ja jotka omassa elämässäni ovat nivoutuneet lujasti yhteen. Aihepiirit vaihtelevat näiden teemojen sisällä.
Toinen teema on muoti ja varsinkin katumuoti. Haluan tarjota muodista kiinnostuneille ihmisille uudenlaista ja erilaista inspiraatiota katumuodin saralla. Haluan omalta osaltani auttaa ihmisiä löytämään sen oman tyylinsä ja varmuuden myös sen toteuttamiseen ja kantamiseen. Niin laadukkaiden asukuvien, tyyliä koskevien ajatusten muodossa, kuin rohkeuteen ja oman itsensä hyväksymiseen kannustamisessa. Haluan myös rikkoa ajatusta siitä että tyylin pitäisi olla kallista ja mahtua johonkin muottiin, jonka muu maailma ja ihmiset määrittävät, ja kannustaa enemmän luovuuteen. Luon itse oman muoti-identiteettini ja se on ainoa tapa jolla omaa tyyliäni olen koskaan toteuttanut ja halunnut toteuttaa.

Processed with VSCOcam with f2 preset
Toiseksi teemaksi olen nostanut yrittäjyyden, varsinkin työn ja yrittäjyyden luovalla alalla. Kirjoitan ajatuksista sen ympärillä, ihmisistä, teoista ja toiveista, itse työn tekemisestä ja motivaatiosta.
Minulle yrittäjyys ja työskentely muodin ja luovan työn parissa ovat elämäni suurimmat intohimot ja elämäntapa, josta yritän luoda itselleni uraa omalla tavallani. Haluan jakaa tätä matkaani lukijoideni kanssa sekä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden tai jo yrittäjinä työskentelevien kanssa, toivoen että pystyn tarjoamaan pieniä vinkkejä tai suurempaakin apua tällä aihealueella, henkisesti tai konkreettisesti.

TOP: H&M and customized JACKET: Zara SHOES: DinSko FEDORA: Second hand
Haluan ennen kaikkea auttaa ihmisiä, varsinkin naisia, luottamaan enemmän itseensä, ajatuksiinsa, unelmiinsa ja omiin tekemisiinsä. Toivon pystyväni motivoimaan ja kannustamaan lukijoitani tavalla tai toisella heidän omassa elämässä ja myös omassa ihmisyydessä; itsetutkiskelu, hyvien arvojen mukaisesti eläminen ja muiden kohteleminen kunniottavasti on minulle hyvin tärkeitä ja elämääni määrittäviä tekijöitä. Haluaisin haasta sinua olemaan paras versio itsestäsi.

Rokrok!
/Eeva

Translation:

So what is it that I actually blog about, to whom am I writing and why?

I have two strong different main themes, which have a common goal, and which in my own life have become integrated firmly together. The topics vary within these themes. The other theme is fashion and especially street fashion. I wish to offer new and different kind of inspiration to those interested in street fashion scene. In my own part I want to help people to find their own style and confidence to carry themselves. In a form of quality outfit pictures, ideas and thoughts around style and encouraging people to have courage and accepting themselves. I also want to break the idea that style should be expensive and fit into a mold of some kind that the world and other people determine, and encourage people to be more creative. I create my own fashion identity and that is how I’ve always been and ever wanted to do fashion.

For the second theme I have chose entrepreneurship, especially in the field of creative work. I write about my thoughts around it, about people, deeds and desires, the work itself and about self-motivation. For me, entrepreneurship and working with fashion and creative field are the greatest passions of my life and a way of life, which I try to create a career for myself in my own way. I want to share my journey with my readers, as well as others who are interested in entrepreneurship or are already working as one. I hope that I am able to offer small tips or bigger assistance around this theme, mentally or practically.

First of all, I would like to help people, especially women, to rely more on themselves, to trust their thoughts, their dreams and deeds. I hope I’ll motivate and encourage my readers in one way or another in their own life and their humanity; self-examination, living according to good values, and treating other people with respect is very important to me, and are determining factors in my life. I’d love to challenge you to be the best version of you.
Rokrok!
/Eeva

I am willing to fail

Ihmiset pelkäävät epäonnistumista niin paljon etteivät edes yritä. He haluavat saada varmistuksen siitä että lopputulos on heille mieleinen ennen kuin ovat valmiita ottamaan askeleen eteenpäin. He eivät ole valmiita panostamaan ellei luvassa ole jotakin suurta palkkiota. Minun vahvuuteni on siinä että olen valmis epäonnistumaan.

Minulla ei ole koskaan ollut turvaverkkoa. En kasvanut rikkaassa perheessä eikä minulla ole sukua tai kavereita jotka voisivat rientää taloudellisesti auttamaan jos tilanteeni muuttuu hankalaksi. Joitain asioita et voi saavuttaa ilman rahaa, mutta ehkä et tarvitse paljoa aloittaaksesi. Tiedän tyyppejä jotka ovat aloittaneet firmansa myymällä t-paitoja kellareistaan, ja heitä minä katson ylöspäin, paljon enemmän kuin heitä joilla on varaa yrittää uudelleen ja uudelleen, joille epäonnistuminen ei juurikaan tarkoita tai maksa mitään. Jos minä epäonnistuisin, joutuisin kirjaimellisesti aloittamaan uudelleen tyhjästä. Sitä tilannetta en tietenkään toivo, mutta se ei kuitenkaan pelota minua liikaa. On hyvin todennäköistä että ensimmäinen, toinen tai edes kolmas yritys ei kanna tarpeeksi pitkälle ja elämä, ja riskien ottaminen tuntuu vähemmän pelottavalta kun sen pystyy hyväksymään.

En anna muiden ihmisten päättää kuinka elän elämääni tai millaiset riskit ovat hyväksyttäviä. En häpeä unelmoida isosti tai tehdä asioita juuri omalla tavallani. Kieltäydyn määrittelemästä itseäni tarkasti tai ahtautumasta johonkin muottiin. Tiedän että voisin tehdä jotkut asiat helpommin ja pelkistetymmin, mutta tiedätkö mitä, helppous ei ole se ensimmäinen valinta elämässäni. Valintani on pitää kiinni niistä asioista joihin uskon ja omasta tavastani katsoa asioita.

Dress: Roots Inc. LIMITED Jacket: Zara and customized Shoes: H&M

Pelko ei pidättele minua, vaan intohimoni ohjaa minua. En herää aamuisin miettimään mikä voisi mahdollisesti mennä pieleen, minun slmäni tuikkivat kaikelle sille mitä hyvää voi tapahtua. Sinulla saattaa olla unelmia, mutta ennen kuin teet asialle jotakin, unelmasi pysyvät vain unelmina.

Rokrok!
/Eeva
Translation:

People are too scared to fail so they don’t even try. They wanna have that certainty of the outcome before they are willing to take any steps towards. They’re not willing to bet if there’s not a big price promised. My strength is my willingness to fail. I am willing to fail.

I’ve never had a safety net, I didn’t grew up in a rich family, I do not have family or friends who could help me financially if my situation gets tough and that is the truth.
Some things you can’t achieve without any money, but maybe you don’t need a lot to get started with. Oh hell, I know people who have started their companies by selling t-shirts srtaight from their basements! That is what I look up to, more so than those who can afford to try over and over again and failure doesn’t even mean or cost a thing. If I were to fail I would literally have to start building again from scratch. That is not a situation I wish for but it doesn’t scare me too much. It is usual that the first, second or even the third try doesn’t take you far enough and life, and taking risks, becomes less scary when you accept that.

I don’t let other people to decide how I should live my life or what are acceptable risks to take. I am not ashamed to dream big and doing things my way. I refuse to label myself and fit into a mold. I know there are things I could do more easily and more plain, but you know what, easy is not my first choice in life. My choice is to hold on to things I believe in and how I see things.

Fear is not holding me back, I’m driven by my passion. I don’t wake up in the morning thinking all of the bad things that could possibly happen, my eyes sparkle for all the things that can happen. You may have dreams but before you take action that’s all they’ll ever be, dreams.
Rokrok!
/Eeva

Are you on my team?

Jos olet minun joukkueessani, olet uskollisessa, aidosti tukevassa joukkueessa. Tulen aina pitämään niiden puolia jotka kuuluvat piiriini, niiden jotka ovat intohimoisia, aitoja, ahkeria, vilpittömiä, ja niitä jotka tukevat, en teeskentelijöiden. En tavoittele teennäisiä suosionosoituksia vaan aitoa arvostusta ja kunnioitusta. Valitsen pitää etäisyyttä ihmisiä kohtaan jotka huokuvat negatiivista energiaa. Olen kohtelias kohteliaisuudesta, mutta minun alueeni, minun vihreä ruohoni, tulee pysymään puhtaana likaisista jalanjäljistä.


En unohda ihmisiä jotka ovat osoittaneet minulle tukea tai auttaneet jollain tavalla. Tilaisuuden tullen annan takaisin minkä voin, ja jos tilaisuutta ei ala ilmaantua, yritän vaikka luoda sellaisen. Autan ihmisiä alamäessä ja työnnän kovempaa ylämäessä niitä jotka jaksavat työntää minua eteenpäin. Teen kaikkeni jotta ihmiset minun tiimissäni saavuttavat haluamansa, niissä rajoissa missä pystyn. Pistän myös merkille ihmiset jotka eivät minua tue ja teot jotka jätetään tekemättä. En unohda niitä jotka ovat ovat lähteneet tiukan paikan tullen tai hankaloittaneet elämääni. En ole koskaan ollut katkera mistään enkä aio ollakaan, teen yksinkertaisesti tehdä muistiinpanoja ja opin, ja kun jollain muuttuu sävy kellossa, tiedän jo valmiiksi onko hän vilpitön vai ei.
Rokrok!
/Eeva


Translation:
If you’re on my team, you’re on a loyal, genuine supportive team. I’ll always look for those on my circle; the passionate ones, the genuine ones, the hardworking ones, the sincere ones, the supportive ones, not the pretenders. I don’t aim for a fake applause rather than sincere appreciation and respect. I choose to keep my distance from such individuals of negative energies. I’m polite out of courtesy, however, my territory, my green grass, will remain clear of dirty footsteps.
I will not forget people who have shown me support or helped me in some way. When the opportunity comes along I’ll give back what I can, and if that opportunity does not begin to emerge, I can try to create one. I’ll help people in downhill and push harder in uphill the ones who manage to push me forward. I will do everything in my power so that the people in my circle reach what they desire, within the limits to what I can. I also take notes about who’s not supporting me and the things left undone. I will not forget about those who has left me in my difficult times or made my life harder with their actions. I’ve never been bitter about anything and I don’t intend to be, I simply take notes and learn, so when someone changes their tune you already know if they are sincere or not.
Rokrok!
/Eeva